FC Twente krijgt unieke ledenvereniging: Twente, verenigt!

FC Twente krijgt unieke ledenvereniging: Twente, verenigt!

Supporters en sponsoren van FC Twente moeten meer inspraak krijgen over de koers van FC Twente. Met die missie is afgelopen dinsdagavond, tijdens de nieuwjaarsreceptie van FC Twente in de Grolsch Veste, het officiële startschot gegeven voor de Ledenvereniging FC Twente ’65: Twente, Verenigt! Iedereen die FC Twente een warm hart toedraagt kan lid worden om zo deel uit te maken van het nieuwe FC Twente.

Meer zeggenschap over de koers van FC Twente en het vergroten van de transparantie van de club is een lang gekoesterde wens van vele supporters. Niet door op de stoel van de bestuurder te gaan zitten, maar door hen in een verenigingsmodel verantwoordelijkheid te laten nemen voor de verdere ontwikkeling van FC Twente. Het commitment van supporters en sponsoren vormt met Twente, Verenigt! een stevig fundament voor een gezonde en succesvolle toekomst van FC Twente.

Verdere ontwikkeling
Overal ter wereld zijn goede voorbeelden te vinden van ledenverenigingen in het betaald voetbal, bijvoorbeeld net over de grens in Duitsland en in Engeland. Dat doen zij in verschillende organisatiemodellen met verschillende typen zeggenschap. In de komende maanden zal de verenigingsstructuur verder worden vormgegeven. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met FC Twente en de supporters.

Er is een oprichtingsbestuur samengesteld die de opbouw van de vereniging gaat coördineren. De eerste formele ledenvergadering zal in november plaatsvinden, waar de statuten worden vastgesteld en een bestuur zal worden gekozen. Tot die tijd zullen alle leden uiteraard worden betrokken bij de ontwikkeling van de vereniging, bijvoorbeeld via bijeenkomsten, ledenraadplegingen, de website www.twenteverenigt.nl en of bijzondere ledenvergaderingen. 1 mei staat natuurlijk rood omcirkeld op onze planning omdat dit de datum is dat aanbevelingen vanuit de KNVB en de Gemeente Enschede moeten zijn doorgevoerd en we er naar streven de vereniging hier deelgenoot in te maken.

Lid worden
Bekrachtig jouw betrokkenheid bij FC Twente door lid te worden van Twente, Verenigt! Leden betalen 19,65 euro per seizoen. Seizoenkaarthouders zijn aspirant-lid en kunnen voor de rest van dit seizoen gratis lid zijn van de ledenvereniging. Aanmelden voor het lidmaatschap kan op www.twenteverenigt.nl.

TV_logo