Terug naar overzicht

Voor het eerst in 3 jaar weer een fysieke ALV bij SVGT

Op dinsdag 4 oktober werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) van SVGT weer gehouden. Voor het eerst in 3 jaar tijd zijn de leden weer bijgepraat over de afgelopen jaren van de SVGT. Door de coronacrisis heeft de ALV niet eerder plaats kunnen vinden.

Voor het eerst in 3 jaar weer een fysieke ALV bij SVGT

Jaarverslag
Hidde Teunissen (voorzitter) heeft de vergadering aangevangen door te beginnen met de jaarverslagen van de afgelopen 3 seizoenen. Hier waren de coronacrisis en de matchdaypakketten actie de voornamelijkste punten. In deze 3 seizoenen was het vooral de vraag hoe wij als vereniging onze leden konden faciliteren tijdens de coronacrisis. Door de coronacrisis hebben wij in het seizoen 2020-2021 nagenoeg geen wedstrijden kunnen bezoeken. Toch hebben wij dat seizoen, in samenwerking met FC Twente, de matchdaypakketen actie georganiseerd. Elk lid kon een matchdaypakket en een jubileum sjaal ophalen bij de KROEG. Zo hebben wij de leden toch wat kunnen bieden in deze moeilijke tijd.

De afgelopen 3 seizoenen is het ledenaantal ook flink gestegen. Van ongeveer 500 leden aan het begin van 2019-2020 tot 650 leden aan het begin van 2022-2023. Deze groei is ook terug te zien in het busvervoer. Vanaf dit seizoen gaan wij met 6 bussen richting de Grolsch Veste elke thuiswedstrijd. Een mooie groei die laat zien dat de mensen in de gemeente Tubbergen erg betrokken zijn bij FC Twente.

Financieel jaarverslag 2019-2022 en begroting 2022/2023
Een vast onderdeel van de ALV is het vaststellen van het financiƫle jaarverslag over het afgelopen seizoen en de begroting voor het nieuwe seizoen. Aangezien deze ALV betrekking had op de afgelopen 3 seizoenen, zijn hier ook voor 3 seizoenen de financiƫle jaarverslagen vastgesteld. Coen Fiselier (penningmeester) gaf aan dat de afgelopen 3 seizoenen, financieel gezien, goed zijn verlopen. Een positief resultaat in 2019-2020, gevolgd door een negatief resultaat in 2020-2021 (door de matchdaypakketten actie) en weer afgesloten met een ruim positief resultaat in 2021-2022. De begroting voor het seizoen 2022-2023 zit er ook weer positief uit, er wordt vanuit gegaan dat er weer een positief resultaat behaald gaat worden. Hierdoor hoeven de contributie, de buskosten per persoon en de bierprijs in de bus niet verhoogd te worden.

De ALV kon hiermee instemmen en verleende Coen Fiselier decharge voor het gevoerde financieel beheer in het afgelopen seizoen. De kascommissie werd nog bedankt voor de hulp en de controle van de cijfers.

Bestuurswisselingen
Ook stond deze ALV in het teken van bestuurswisselingen. Sander Alberink (voorzitter), Jeroen Egberink (bestuurslid) en Mark Oude Luttikhuis (Secretaris) namen na 10 jaar trouwe dienst afscheid van het bestuur van de SVGT. Wij willen via deze weg hen nogmaals bedanken voor het oprichten en besturen van deze mooie vereniging!

Met het aftreden van deze bestuursleden waren er dus een aantal vacatures vrijgekomen die ook weer ingevuld zijn. Hidde Teunissen, was al bestuurslid, zal de rol van voorzitter op zich gaan nemen. Mooi dat Hidde deze taak op zich wil nemen om de SVGT de komende jaren te leiden. Verder zijn Stijn Kienhuis en Devi Masselink toegetreden tot het bestuur. Mooi dat er weer 2 leden van de vereniging toe willen treden tot het bestuur.

Rondvraag
Op het einde van de vergadering was er nog een rondvraag voor de leden. Hier kwam naar voren dat er wat onvrede was over de indeling van de bussen dit seizoen, vooral over het feit dat mensen de heenweg in bijvoorbeeld bus 2 zitten en de terugweg in bus 1. Dit is het geval in Tubbergen en in Albergen. Hierbij een oproep aan onze leden: als je de heenweg in bus 2 zit gaat dan de terugweg ook gewoon in bus 2 zitten, hiermee voorkom je een hoop gedoe en irritatie onder de leden. Niemand heeft een vaste plek in de bus, dus als je later bent en je moet bijvoorbeeld in bus 2 instappen, dan is dat maar zo.

Na de rondvraag werd de vergadering gesloten door Hidde Teunissen en kon er door de leden nagepraat worden onder het genot van een (fris)drankje.

Wil je ook lid worden?

Wilt u ook lid worden, vul dan uw gegevens in, dan nemen wij contact met u op.

Lid worden

Contact

E-mail naar info@svgt.nl

  • Volg ons op